Plan dnia

Zobacz jak wygląda dzień w naszym przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Tatrzański Las

Godziny Czynności
6:00-8:30 RADOSNY PORANEK, w którym dzieci:
 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, kinezjologicznych, sensorycznych, bajkoterapii, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • uczestniczą w zabawach ruchowych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce,
 • pracują indywidulanie z nauczycielem (praca z dzieckiem zdolnym lub o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym),
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne.
8:30-9:00 ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00-11:00 CZAS „MAŁYCH BADACZY” pora na zabawę i edukację, w której dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują różnorodne edukacyjno-dydaktyczne problemy w twórczy sposób z zakresu edukacji:
 • zdrowotnej,
 • społeczno-moralnej,
 • artystycznej,
 • muzycznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • literackiej.
Dzieci:
 • prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku, podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze bawią się w kącikach zainteresowań
11:00-11:30 II ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
11:30-13:00 CZAS TWÓRCZEJ ZABAWY, podczas której dzieci:
 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych i różnorodnych programach w ramach ofertą przedszkola
 • uczestniczą w spacerach i zabawach w ogrodzie, w wycieczkach
 • relaksują się, słuchają literatury, muzyki, oglądają książki
13:30-14:00 OBIAD
czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami.
14:00-15:30

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej.

Dzieci podejmują:
 • aktywność własną,
 • zabawy badawcze i tematyczne,
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne,
 • zabawy plastyczno-techniczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pracę w zespole lub indywidualną,
 • słuchają literatury, oglądają książki.
15:30 PODWIECZOREK
15:30-17:00 CZAS ZABAWY, RELAKSACJI I WYPOCZYNKU, w którym dzieci:
 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się wspólnie,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • przebywają na świeżym powietrzu,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowanie dnia i planują działania na dzień następny.