Maluch+ 2022-2029

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029  – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Ze środków FERS (“Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”) dofinansowano utworzenie 36 nowych miejsc opieki w Żłobku Niepublicznym Tatrzański Las w Bydgoszczy.

Doposażono sale i zakupiono m.in. meble, przewijaki, krzesełka, leżaki, zabawki.
Przystosowano sale oraz łazienkę do dzieci w wieku żłobkowym.

Grupą docelową programu są dzieci w wieku od 1.roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej. 

Cele projektu to – utworzenie 36 nowych miejsc opieki ze środków FERS, a następnie funkcjonowanie przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wartość zadania – 12 410 zł na 1 nowotworzone miejsce w żłobku.

Wartość dofinansowania:
Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 664 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie