Plan dnia

Zobacz jak wygląda dzień w naszym żłobku

Ramowy rozkład dnia w Żłobku Tatrzański Las

GodzinyCzynności
6:00-8:30

„Wszyscy są, witam Was…”
Przyjmowanie dzieci do żłobka:

 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami.
8:30-9:00Pierwsze śniadanie
9:00-9:20Czynności higieniczne po śniadaniu, zabawy ćwiczące samoobsługę
9:20-10:00

„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego”
Zabawy edukacyjno-rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka:

 • zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy parateatralne i inne.
10:00-10:30Drugie śniadanie
10:30-11:00

„Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa”
Zabawy ruchowe:

 • zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • pobyt na świeżym powietrzu.
11:00-11:30Obiad (zupa) – wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami.
11:30-11:50Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
11:50-13:50

„Ach śpij, bo właśnie…”
Czas na sen lub leżakowanie

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej
13:50-14:20

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 • trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej
14:20-14:50Obiad (II danie) – wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami
14:50-15:50

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…”
Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci

 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy wspierające rozwój mowy.
15:50-16:20Podwieczorek
16:20-16:40Czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę
16:40-17:00

Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami